Τιμολόγηση

Τίτλος Τιμή Μονάδας
Τιμή Μονάδας
0,00 €

Περιγραφή


Η Cyta, σε συνεργασία με την εταιρεία Powersoft, προσφέρει το  Powersoft365 Stock Control/POS, ένα λογισμικό πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης που βασίζεται στη φιλοσοφία SaaS (Software as a Service) και σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις  τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης της επιχείρησής σου.


H λύση Powersoft365 Stock Control/POS από τη Cyta για λιανικό και χονδρικό εμπόριο συνδυάζει τη φορητότητα και αμεσότητα μιας λύσης cloud, με την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των παραδοσιακών εφαρμογών. Προσαρμόζεται άμεσα, παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε επιχειρησιακά στοιχεία, μετατρέποντάς τα σε πρακτικές πληροφορίες, που βοηθούν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεσαι.


Προσφέρει: 
ολοκληρωμένη λογισμική εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης με υβριδικό σημείο πωλήσεως, για να μπορεί η εταιρεία σου να λειτουργεί και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο,
μειωμένο λειτουργικό κόστος και μικρό συνολικό κόστος απόκτησης (Total Cost of Ownership - TCO),
αυξημένη απόδοση επένδυσης (Return on Investment - ROI) και
ασφάλεια και αξιοπιστία σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη των δεδομένων και των πληροφοριών σου.


Το λογισμικό πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης, Powersoft365 Stock Control/POS, συνδέεται  με τις εγκεκριμένες συσκευές Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού Σήμανσης (ΦΗΜΣ/FISCAL ) POW001 για την ΝΟΜΙΜΗ ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης λιανικής και χονδρικής πώλησης. 


Σύμφωνα  με σχετική πρόνοια της Κυπριακής Νομοθεσίας περί Φόρου Εισοδήματος, η οποία υιοθετήθηκε από την υπηρεσία ΦΠΑ της Δημοκρατίας, απαιτείται  όπως όλες οι επιχειρήσεις  που χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΗΤΜ, ΗΥ , POS), αγοράσουν και εγκαταστήσουν ΦΗΜΣ για την ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης. 

Ο ΦΗΜΣ ενεργοποιείται  μέσω μια εξωτερικής συσκευής που συνδέεται με τους  Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς  και  η οποία θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.
 
Επίσημη ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας  http://www.mof.gov.cy/mof/TaxDep.nsf/All/BA29974F25D3B99CC2257F0E00441857?OpenDocument

H εταιρεία Powersoft ειδικεύεται στη δημιουργία λογισμικών συστημάτων από το 1993 και είναι εξουσιοδοτημένος οργανισμός για την Προμήθεια / Συντήρηση και Υποστήριξης του εγκεκριμένου μοντέλου ISIGN

Χαρακτηριστικά


Υποστήριξη


Επιλογές Υποστήριξης

Τηλεφωνική Υποστήριξη: 80004678

Λεπτομέρειες Υποστήριξης

Αφήστε τους προβληματισμούς για την τεχνολογία στους ειδικούς!

Η εξειδικευμένη τεχνική ομάδα της Cyta είναι δίπλα σας και σας υποστηρίζει.