Τιμολόγηση

Τίτλος Τιμή Μονάδας
Τιμή Μονάδας
4,00 €
Τίτλος Τιμή Μονάδας
Τιμή Μονάδας
39,98 €

Περιγραφή


An easy-to-use standalone product that includes:

 

 

    - Up to 300 users

  • - Enterprise-grade protection across your devices and operating systems

  • - Threat and vulnerability management

  • - Next-generation antivirus protection

  • - Endpoint detection and response

  • -Automated investigation and response

  • - Up to five devices per user