Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Υποστήριξη
Εκδόσεις & Tιμολόγηση
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Υποστήριξη
Εκδόσεις & Tιμολόγηση
 
 


Νέο επαγγελματικό email, πρόσβαση σε κοινόχρηστα ημερολόγια, λίστες και έγγραφα από οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε συσκευή.

Με χαμηλή μηνιαία συνδρομή, αποκτήστε εργαλεία επαγγελματικού επιπέδου που έως σήμερα, μόνον ένας μεγάλος οργανισμός μπορούσε να αποκτήσει! Και επιπλέον:

  • Δωρεάν αναβαθμίσεις
  • Προστασία από κακόβουλη λειτουργία και φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
  • Γρήγορη, αξιόπιστη σύνδεση
  • Υψηλή διαθεσιμότητα 99.9%
  • Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό
  • Προστασία δεδομένων της επιχείρησης στα Κέντρα Δεδομένων της Cyta

Μηνύματα και Προγραμματισμός
Συντονισμός και Συνεργασία

Αποτελεσματική Επικοινωνία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επαγγελματικού επιπέδου, κοινόχρηστα ημερολόγια και επαφές, προσωπική αρχειοθέτηση, καθώς και δυνατότητα χρήσης του ονόματος του δικού σας τομέα.​

Απλοποιημένος και Γρήγορος  Προγραμματισμός
Προγραμματισμός συσκέψεων βλέποντας τη διαθεσιμότητα των συναδέλφων/συνεργατών με ταυτόχρονη προβολή των ημερολογίων τους.​

Διακεκριμένη Ασφάλεια
Προστασία από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και φιλτράρισμα ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας.​Επιλογές Υποστήριξης
Τηλεφωνική Υποστήριξη: 80004000
Email Υποστήριξης: support@cytahosted.com
Λεπτομέρειες Υποστήριξης

Αφήστε τους προβληματισμούς για την τεχνολογία στους ειδικούς!

Η εξειδικευμένη τεχνική ομάδα της Cyta είναι δίπλα σας και σας υποστηρίζει.

 

Η Cyta έχει προχωρήσει σε συμφωνία με εξειδικευμένες εταιρείες στο χώρο της Πληροφορικής, για παροχή πακέτων τοπικής υποστήριξης για την υπηρεσία Hosted Exchange. Οι πελάτες της υπηρεσίας Hosted Exchange έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να επιλέξουν πακέτα τοπικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι εξειδικευμένες εταιρείες συνεργάτες για πακέτα υποστήριξης είναι με αλφαβητική σειρά οι ακόλουθες:

1. Cytacom Solutions (τηλ. 70006000)
2. Logicom Solutions (τηλ. 22551010)
3. V.L. Toolbox Express Computer Solutions (τηλ. 24828668) ( διαθέσιμα μόνο για την πόλη και επαρχία Λάρνακας)

Οι υπηρεσίες τοπικής υποστήριξης περιλαμβάνουν πακέτα αρχικής εγκατάστασης και παραμετροποίησης των υπολογιστών του γραφείου σας ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Hosted Exchange, καθώς επίσης και πακέτα υποστήριξης 1ου επιπέδου, τηλεφωνικής και επί τόπου.

Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση και χρέωση των πελατών για τα πιο κάτω πακέτα υποστήριξης, θα γίνεται απευθείας από τις εξειδικευμένες εταιρείες προς τους πελάτες, χωρίς την εμπλοκή της Cyta στη διαδικασία.

Άλλοι πελάτες αγόρασαν
Επιλογές
Επιλογές