Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Υποστήριξη
Εκδόσεις & Tιμολόγηση
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
Υποστήριξη
Εκδόσεις & Tιμολόγηση
 
 

Χρησιμοποιείστε virtual servers, υψηλής απόδοσης και με οικονομικό όφελος!

Η Cyta αξιοποιώντας την τεχνολογία Cloud, προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις μέσω της Υπηρεσίας Cyta Iaas, να «ενοικιάσουν» από τα Κέντρα Δεδομένων της Cyta, την υποδομή πληροφορικής που απαιτούν οι επιχειρησιακές τους λειτουργίες.

Με τη νέα προσέγγιση αποκτάτε αποδοτικού κόστους πρόσβαση στην τεχνολογία και δυναμική επεκτασιμότητα στους πόρους υποδομής πληροφορικής, αφού μπορείτε να αυξομειώσετε τις δυνατότητες της υποδομής ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Με την υπηρεσία Cyta Iaas, δημιουργείτε και διαχειρίζεστε υπολογιστικές μηχανές, επιλέγοντας τους πόρους υποδομής που χρειάζεστε δηλαδή (CPU Core), μνήμης (Ram) και αποθηκευτικού χώρου (Storage).

Και όλα αυτά απλά και οικονομικά αφού δεν απαιτείται αρχικό κόστος για αγορά εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής, αλλά πληρώστε στο τέλος του μήνα για τους πόρους που έχετε χρησιμοποιήσει.

Και επιπλέον με μια κίνηση όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι υπηρεσίες Cloud από τη Cyta:

 1. Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό της Cyta
 2. Ασφάλεια δεδομένων στα Κέντρα Δεδομένων της Cyta
 3. Αξιόπιστες διαδικασίες ελέγχου και πολιτικής αντιγράφων
 4. Υψηλή διαθεσιμότητα 99.9%
 5. Χωρίς χρονικές δεσμεύσεις ή ελάχιστες απαιτήσεις
Εκπτώσεις στη μηνιαία συνδρομή
Δέσμευση 12 μηνών 10%
Δέσμευση 24 μηνών 15%
  
Με τη χρήση λειτουργικού linux
 Χωρίς Δέσμευση -15.00 €
 Δέσμευση 12 μηνών -13,50 €
 Δέσμευση 24 μηνών -12,75 €Υψηλές προδιαγραφές για υψηλές αποδόσεις!
Τεχνολογία αιχμής 
 • Εξοπλισμός, συστήματα, λογισμικά, πληροφορικής και δικτύου από κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές (blade servers, enclosures, storages, rooters, switches)
Διαθεσιμότητα υποδομής και δικτύου 
 • Πολλαπλά συστήματα
 • Διπλές ανεξάρτητες συμμετρικές συνδέσεις πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Αυτόματο failover
 • Σχεδιασμός αποκατάστασης από καταστροφή
 • Υλοποίηση σε διάταξη load balancing
 • ​Πολλαπλή τροφοδοσία μέσω εναλλακτικών πηγών και UPS

Αποθηκευτικός χώρος

 • Κεντρικό αποθηκευτικό σύστημα τύπου SAN
 • Παραμετροποίηση RAID5 ή RAID 6

Σειριακή διασύνδεση μέσω Οπτικού Καναλιού (FibreChannel)

Προστασία δεδομένων

 • Αυτόματη μεταφορά των δεδομένων από τα Πρωτεύοντα Κέντρα δεδομένων σε Απομακρυσμένο Κέντρο Δεδομένων σε καθημερινή βάση
 • Τήρηση δεδομένων σε 2 αντίγραφα ασφάλειας
 • Διαδικασίες ελέγχου και τήρησης πολιτικής αντιγράφων

Ασφάλεια δεδομένων

 • Ελεγχόμενη φυσική πρόσβαση
 • Απομόνωση δεδομένων πελάτη με αποκλειστική χρήση vlans/subnets
 • Αποκλειστικές Ζώνες Λειτουργίας (DMZ) και Προστασίας για κάθε πελάτη
 • Προστασία από Επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης (DoS Αttack)
 • Συστηματικοί έλεγχοι διείσδυσης της υποδομής (Penetration testing)
 • Σύστημα αποτροπής εισβολών (IPS)

Αποκατάσταση από καταστροφικό συμβάν 

 •  Αντιγραφή και μεταφορά δεδομένων αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής

​​Σύνδεση υποδομής στο διαδίκτυο

 • Απεριόριστη κίνηση δεδομένων στο διαδίκτυο
 • Παραχώρηση Private και Public IPs
 • Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας
 • Δυνατότητα για ασφαλή μετάδοση και κρυπτογράφηση δεδομένων
 • Δυνατότητα ιδιωτικής αποκλειστικής σύνδεσης μέσω του δικτύου IP/MPLS​

Εργαλεία διαχείρισης

 • Διαδικτυακή πύλη διαχείρισης
 • Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις

Λειτουργικό σύστημα

 • Επιλογή λειτουργικών συστημάτων Linux και Windows

Πληρωμή με τη χρήση

 • Χωρίς χρονική δέσμευση
 • Χωρίς ελάχιστες ποσότητες

Επιλογές Υποστήριξης
Τηλεφωνική Υποστήριξη: 80004000
Email Υποστήριξης: support@cytahosted.com
Λεπτομέρειες Υποστήριξης

Αφήστε τους προβληματισμούς για την τεχνολογία στους ειδικούς!

Η εξειδικευμένη τεχνική ομάδα της Cyta είναι δίπλα σας και σας υποστηρίζει.

Άλλοι πελάτες αγόρασαν
Επιλογές
Δοκιμή
Επιλογές