Περιγραφή
Υποστήριξη
Εκδόσεις & Tιμολόγηση
Περιγραφή
Υποστήριξη
Εκδόσεις & Tιμολόγηση
 
 

Οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται για την επικοινωνία τους μια ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα, οικονομική λύση, που να προσφέρει δυναμικές επιλογές επικοινωνίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους.

Η νέα υπηρεσία Telephony Small Business λειτουργεί ως ένα μικρό ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο, στην καλύτερη τιμή, προσφέροντας:

 δωρεάν τη διευκόλυνση μεταφοράς κλήσης (call transfer), για μεταφορά κλήσης που έχει απαντηθεί σε άλλο αριθμό της επιχείρησης, 
 δωρεάν τη  διευκόλυνση ανάληψης κλήσης (call pickup), για απάντηση εισερχόμενης κλήσης 
προς ένα τηλεφωνικό αριθμό της επιχείρησης, από άλλο τηλεφωνικό αριθμό, 
 δωρεάν τη διευκόλυνση φωνομήνυμα (voicemail), για λήψη φωνητικών μηνυμάτων για αναπάντητες ή κατειλημμένες κλήσεις,
 δωρεάν ενδοεπικοινωνία, με χρήση 3ψήφιων κωδικών και
 δυνατότητα παρουσίασης μόνο ενός αριθμού για τις εξερχόμενες κλήσεις, όλων των τηλεφωνικών αριθμών της επιχείρησης.
 δωρεάν αναγνώριση κλήσης και άλλες πολλές τηλεφωνικές διευκολύνσεις,

Το πακέτο περιλαμβάνει και επιπρόσθετα προνόμια όπως:

 δωρεάν 120 λεπτά ομιλίας μηνιαία προς σταθερά και κινητά Cyta και προς σταθερά άλλων παροχέων. Ο χρόνος ομιλίας είναι ανά αριθμό, 
 ηλεκτρονική διαχείριση της υπηρεσίας και των διευκολύνσεων που παρέχει, μέσω της ιστοσελίδας MyCyta, 
 δυνατότητα κλήσεων φωνής και εικόνας, μέσω του λογισμικού Cyta Communicator και 
 δυνατότητα χρήσης συσκευών ΙΡ, κινητών (android+windows) και ηλεκτρονικών υπολογιστών (Windows).

Επιλογές Υποστήριξης
Τηλεφωνική Υποστήριξη: 80004678
Email Υποστήριξης: support@cytahosted.com
Λεπτομέρειες Υποστήριξης

Αφήστε τους προβληματισμούς για την τεχνολογία στους ειδικούς!

Η εξειδικευμένη τεχνική ομάδα της Cyta είναι δίπλα σας και σας υποστηρίζει.